Stichting Jansen & Co is betrokken bij kunst, film, theater- en televisie- en onderzoeksprojecten. Jansen & Co vertaalt sociaal-maatschappelijke paradigma¹s in toegankelijke culturele producties. Het streven is idealistisch: verbinden tussen niet voor de hand liggende (doel)groepen,  ook internationaal en het creëren van nieuwe maatschappelijke waarde.
Fleur Jansen is verbonden aan de stichting als schrijver en creatief leider.

copyright (c) 2016-2018 STICHTING JANSEN & CO